Duše a ego v míru

Mír mezi egem a duší

Vše co se odehrává v našich nitrech, se nám zrcadlí ve hmotném světě. Žiješ v sobě život v klidu a harmonii, ten samý svět tě obklopuje.

Pokud vedeš vnitřní boj, tento boj se ti demonstruje ve světě fyzickém a právě současná cesta transformace je cesta ke sjednocení ega a duše, cesta vedoucí k uzavření vnitřního míru, cesta která povede k míru i ve světě vnějším.

Snad se to snadno napíše a hůře se to realizuje, ale vždy existuje řešení a prvním krokem na této cestě je krok k sobě samým. Důležité je tuto skutečnost připustit, připustit fakt, že žijeme v jednotě, že neexistuje oddělenost jednoho od druhého, že celý vesmír je jedna velká živá pulsující bytost, kde vše souvisí se vším a všichni se všemi.

V momentě, kdy pocítíš sounáležitost s vesmírem, budeš sama toužit spolupodílet se na tvoření světa bez konfliktů a bojů, věř, že to není pohádka a jen sen, je to ten ráj na zemi, po kterém lidstvo od nepaměti touží a kterého jsme schopni dosáhnout a to „ jen„ tím, že uvedeme v soulad své ego se svou duší.

Ego má svou úlohu a svůj program pro svůj hmotný život v této inkarnaci a duše má svůj úkol, svůj program pro svůj život a to nejen tento, ale pro všechny své pozemské životy.

Avšak duše s egem se neumějí stále nějak dohodnout, stále mezi sebou soupeří, jsou to ti pověstní a nesmiřitelní anděl a ďábel v nás.

Ale je tu ještě naše vyšší já, které nad tím vším dohlíží, je to Božská podstata v nás, která je nám i pro tento proces nápomocna, abychom dokázali v sobě uzavřít mezi těmito věčnými rivaly mír a není to až tak těžké, jak by se zdálo.

O to pro začátek zkusit takto.

Použijme svou fantazii a dětskou představivost a vždy, když povedeme v sobě vnitřní boj, když budeme plni špatných vnitřních pocitů a nebudeme vidět světlo na konci tunelu, najděme si klidné místo, kde budeme jen se sebou a představme si vnitřním zrakem svou duši a své ego a již dle své fantazie pokračujme v procesu usmiřování.

Např jsem paní učitelka a ego s duší jsou neposlušní žáci, kteří se hádají a nedokáží se dohodnout.. já paní učitelka ( vyšší JÁ ) k tomu zaujmu postoj a vysvětluji dle dané situace co je koho úkol, nechť se jeden v žije do role toho druhého, zapojím empatii, diplomacii a grácii a dovedu dva neposlušné žáky do harmonie, dohody a spolupráce .. cíl je vždy jasný SPOLEČNÁ CESTA VE PROSPĚCH CELKU.

Nebo jsem maminka (  vyšší JÁ by mělo vždy být v hierarchii výše než ego s duší ) a mé dvě děti se hašteří a pak již postupuji jako paní učitelka výše. Pokud vnímáte své ego a svou duši již jako pubescenty, jednejte dle toho, pokud jsou již dospěláky, zaujměte postoj soudce, mediátora, policisty, vyjednavače …. toho, kdo je vám nejbližší.

Základem je uvolněnost, hravost a ochota přijmou odpovědnost za svůj život a tím za celý vesmír.