Zrcadla a vědomá láska

Každý je nám zrcadlem každého s kým se potkáme nám ukazuje to, co je v nás. Děje se to nejen s lidmi, ale i se zvířaty či situacemi.

Vesmír je dokonalý a dává nám příležitost nakouknout do sebe samých, vidět se tak, jak to sami nedokážeme, jelikož jsme velmi oddáni hmotě. Důležité však je tento aspekt připustit a vědomě s ním pracovat. Už se to začíná dít, ale stále ne tak, jak by bylo potřebné, ale třeba i proto čteš tyto řádky….

Pojďme se podívat na pravou lásku, zde se to děje nejvýrazněji, nejhlouběji, opojně, ale i nejvíce bolestně.

Každý koho potkáš je ti zrcadlem a to ve všem, v tom co se ti na něm líbí, ale i v tom, co na něm nesnášíš. Přišel tě obohatit o sebe poznání. Nedívej se na druhé jako na někoho cizího, dívej se na něj tak, jako bys nahlížel do svého nitra.

Všichni jsme si pro sebe učiteli, ale i žáky a těmi nejlepšími jsou nám Ti, do kterých se zamilujeme, neexistuje chyba či omyl, vesmír chyby nedělá, vše se vždy děje přesně daných scénářů. Ten do koho se zamilujeme je našim ( v tu danou chvíli ) nejdokonalejším odrazem, zamilováváme se vlastně do sebe samých, avšak omyl lidstva ( který se pomalu, ale jistě narovnává ) je ten, že milujeme toho druhého. Ale o tom někdy příště.

Pokud přijmeš skutečnost, že ten koho miluješ Ti přišel ukázat tvé slabé i silné stránky a přišel, aby tys tento fakt rozpoznala a poté začala na těchto stránkách pracovat, máš na půl vyhráno, na svět chodíme studovat, posouvat se a tím obohacujeme celý vesmír.

Přijímej s vděkem a pokorou každého kdo Ti přinese do života lásku, to není jeho láska, on Ti „jen“ otevřel srdce, skrze které poté proudí více a více vesmírné, nekonečné lásky, je to láska každého z nás, láska všech a pro všechny.

Vědomá láska, vědomé léčení skrze pravou lásku je opojné, ale i velmi bolestivé, ale to známe již z pohádek, láska hory přenáší, láska uzdravuje, láska léčí, láska překoná každou překážku, ano je tomu tak, opravdová láska otevřeného srdce, zvládne úplně vše a tak se neboj, odhoď strach, vezmi lásku a vyjdi na tuto cestu vědomého léčení sebe, své genetické línie i léčení celého vesmíru.

Máš otázku na vědomé léčení láskou, zeptej se.

cesty@zenskasila.cz