Dopřej si hojnost

… co si pod tím představit. Většině z nás se vybaví hmotné věci a situace a s hojností si spojí peníze. Jak mohu mít hojnost, když nemám peníze?

Ve vesmíru vše souvisí se vším, vše je propojené, vše je v neustálém pohybu, vibruje na daných frekvencích. Hojnost je celek a nelze oddělit hojnost vnitřní od hojnosti fyzické a naopak. I proto je hodně lidí, kteří tvrdě pracují a přesto nemají fyzickou hojnost, je to prosté, jejich nitro je prázdné, chudé. Je možné, že je jejich práce nenaplňuje a pracují jen pro peníze, že dělají něco, co vůbec dělat nechtějí a dělají jen proto, že jim to někdo řekl a nebo další příklad, člověk tvrdě pracuje má hodně i hodně peněž, ale chybí mu láska, vztah naplněný láskou i zde se nám zrcadlí naše vnitřní chudoba.

Vždy je třeba mít na paměti, že okolní svět nám zrcadlí náš svět vnitřní. Tím, že jsme se odpojili od svých duší, vesmír to vymyslel jinak a ukazuje nám na druhých a na celém našem životě, jak bohatý máme vnitřní svět, kolik lásky v něm máme a hlavně kolik lásky dáváme sobě samým.

Láska je tou nejsilnější energií vibrující na těch nejvyšších frekvencích a jak víme, stejné frekvence se přitahují, spojí se, je to stejné jako vysílačky, spojí se ty, které vysílají na stejných frekvencích.

Pokud sobě dáváš lásku, přijímáš se, nasloucháš své duši, jdeš po své životní cestě, hojnost tě nemine. Máš bohaté nitro a bohatý bude i Tvůj hmotný svět.

Že se to snadno řekne a hůř dělá, zas tak složité to není. Cesta vede přes pochopení důležitosti Tvé existence, až procítíš dar života, nebude už nic, co by tě svedlo do hlubin temnoty. Vydej se na cestu k pramenům nekonečné lásky, naplň sebe, své nitro, staň se láskou a láska se stane tvým životem.

Už víš co je hojnost, nic víc a nic méně, než LÁSKA k životu, bezpodmínečná láska a úcta k sobě samé.

Dopřej sobě vnitřní klid, rozhlédni se a vnímej krásu světa, hojnost je nekonečná, stejně jako vesmír.