Energie pro mě vs pro druhé

Životní energie – životní síla je palivem našich životů a je tedy více než nutné s ní šetřit a zacházet hospodárně. Ani ona není nevyčerpatelná, stejně jako každý zdroj zde na Zemi.

Uvážlivě rozděluj svou energii a vnímej své pocity při procesu dávání a nevěř „pověrám”  že není důležité co dostaneš, ale jen to co dáš, vše zde na planetě musí být vyvážené a v harmonii, právě tak i dávání a braní. V momentě, kdy přestane být Tvé energetické pole vyvážené, začínají nesnáze. Jelikož fyzický svět, který je kolem mě, je pouze zhmotněním mého vnitřního světa, mého vnitřního nastavení, mé vnitřní energie, je proto uvědomění si toku energií opravdu velmi důležité.

V tomto ohledu je nejdůležitější rozlišovat energii, kterou dávám SOBĚ – tedy DOVNITŘ a kterou dávám OSTATNÍM – tedy VEN.

Začněme od myšlenky, myšlenka je energie a to velmi podstatná, řekla bych že nejpodstatnější, jelikož od ní vše začíná. Zde hlavně ženy, směrují svou energii převážně VEN (co zařídit, co nakoupit, co uvařit… pro něj, pro ni, pro ně.., od probuzení až po usnutí), pokud však nedostáváme stejný díl zpět, je výměna energií nevyvážená a naše životní síla slábne.

Jak je to se zaměstnáním, to je přeci také práce pro druhé, co s tím? Ano je to práce pro druhé, nicméně to není jednosměrná energie, je to výměna energií, je to obchod, na který jste přistoupily, vaše energie za energii peněz, peníze jsou rovněž energie a svou práci směňujete za peníze a to za podmínek, se kterými jste souhlasily. Pokud jste v souladu s příjmem, tedy s ohodnocením své investované energie, tak jste naplněny a probíhá zde ROVNOMĚRNÁ výměna energií.

Co rekreační cvičení, či jiná zábava? To vše je energie pro mě jen za určitých podmínek. Pokud cvičím, či vykonávám jakýkoliv druh zábavy pro vlastní naplnění či uspokojení, cítím se uvolněná a šťastná – je to energie, kterou dávám sobě, tedy DOVNITŘ, avšak v momentě, kdy cvičím, abych zhubla, líbila se ostatním, abych zapadla, je to moderní, či se nutím do zábavy jen proto, abych se zavděčila druhým, nebo z donucení a zábava mě nenaplňuje, již je to energie, kterou směřuji druhým, tedy VEN.

Žijeme v naučených programech, ve stereotypech, aniž bychom přemýšleli o tom, co to s námi dělá, jak to vše na nás působí, jak se cítíme. Bohužel toto vše začneme řešit až v momentě, kdy přijde error, ať psychický, tak fyzický, nicméně uvážlivým zacházením se svou energií se dá předejít mnoha nesnázím.

Vše je o nás, proto zde nechci a ani nebudu moralizovat a vypisovat, co by měli dělat druzí, nikomu z nás nepřísluší kritizovat, soudit a hodnotit. Opět jsme u toho, že okolní svět nám zhmotňuje a ukazuje náš svět vnitřní. Tudíž v momentě, kdy TY máš v sobě vyvážený výdej a příjem odzrcadlí ti to i svět okolní a všichni v tomto světě, které potkáš. Až se naučíme žít tuto pohádku, bude celý svět v harmonii. Nehledej tedy chyby v druhých a u druhých, ale hledej směr a cestu k harmonii sama v sobě.