Co je ženská síla

Ženská síla - esence ženského poslání zde na zemi. Žena je zdroj života, hojnosti, plodnosti a lásky.

Tisíce a tisíce let nás učí, že se žena trpělivě a oddaně stará o své děti, svého muže, domácnost, později o rodiče a to vše s láskou, něhou a péčí, bez které se to neobejde. Když si toto vše uvědomíme, pochopíme, jakou ohromnou sílu a zdroj lásky každá žena v sobě má… Pak přišla na svět rovnoprávnost a ke vší té péči přišlo zaměstnání, vydělávání peněz, odpovědnost za chod rodiny i celých firem a to stále vše z jednoho zdroje, jedné křehké ženy.

Jdeme tak celá staletí, ale jak se říká, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. To ucho se již utrhlo u mnoha žen a vše se projevuje na kolektivní úrovní ženské síly.

Každý z jedinců to řeší individuálně, ale ve většině případů hledáme pomoc venku, v okolí a nejhorší variantou jsou povzbuzující preparáty nebo naopak preparáty utlumující. Rozhodně toto není cesta ven z uzavřeného kruhu, naopak to jsou jen záplaty na díry v našich prázdných duších a srdcích, které nic neřeší.

Ženská síla, ženská DNA je už natolik vyčerpaná, že nemůže dál nic předávat, vyživovat a tím naplňovat své poslání. Aby přežila, začíná parazitovat na síle mužské, ale ouha, z žen se stávají bytosti bez emocí, citu a lásky, s žen se stávají muži, sice krásné, v sukních, ale bez ženské esence a ať chceme nebo ne, kolektivní vědomí ženské posvátné síly se bouří, žena je pramenem lásky a tento pramen pomalu, ale jistě vysychá u většiny z nás.

Na straně druhé se bouří i posvátné mužství, ono zde není proto, aby vyživovalo ženskou podstatu, ono zde má zcela jiné poslaní a pokud k tomu nemá svou potřebnou sílu, nemůže plnit své úkoly, od toho se odvíjejí veškerá disharmonie a pomatenost zde na planetě.

Ženská síla je ohromnou hybnou silou ve vesmíru, její podstatu tvoří láska, nejmocnější energie světa. I Země je žena, plodící, plná hojnosti, darů a jejich těsná propojenost má tak za následek, že pokud chřadne žena, chřadne i planeta a naopak. V této chvíli chřadnou obě dvě. procházíme dobou nádherné transformace, kde nám vesmír podává pomocnou ruku k očištění každého z nás, tím v sobě uvolňujeme místo pro nové vjemy a zdroje síly, které nás dovedou do vyrovnání a harmonie. Byť to tak v tuto chvíli nevypadá, je tomu tak, zda se má postavit něco zcela nového, je nutné to staré zbourat a to se právě děje v přímém přenosu.

Každý z nás je schopen měnit svět tím, že změní sebe, že nechá odejít staré a otevře se novému.

Cesta k pramenům nekonečné lásky

S deníkem si uvědomíš, jak málo se znáš, věř, jak tě překvapí, že nebudeš znát odpovědi na otázky, které zde najdeš a budeš muset hodně přemýšlet o sobě a svém životě. Ano je to tak, sice žijeme, ale ne svůj život, ale životy druhých a pro druhé. Zde budeš nalézat své dary a pomalu, ale jistě se budeš nořit pod nánosy bahna ve svém nitru a začneš objevovat svou vnitřní krásu, krásu srdce a moudrost své jedinečné duše – to je cesta k pramenům nekonečné lásky.

TIŠTĚNÝ DENÍK PRO ŽENY

750
-Čtěte více

E-BOOK DENÍK PRO ŽENY

250
-Čtěte více

Vydej se na cestu k pramenům nekonečné lásky

Uvědomuješ si, že neprožíváš plnohodnotný život se všemi krásami a bohatstvím, které nabízí.

Začni věnovat životní sílu a energii více sama sobě než druhým a začnou se dít zázraky.

Prameny lásky jsou ve Tvém srdci a jediný kdo je v Tobě může najít, očistit a nechat naplno proudit jsi TY. Začni vědomě dávat více pozornosti a energie sobě samé a odměnou ti bude šťastnější a naplněnější život, který se ti začne měnit pod rukama. Tvá vnitřní hojnost se ti bude demonstrovat ve fyzickém světě. Bohužel jsme na tuto jednoduchou rovnici vyváženosti mezi braním a dáváním na cestě evoluce nějak pozapomněli. Neustále uspokojujeme všechny ostatní a teprve co zbude, ať čas, peníze, jídlo či láska, teprve to dáme sobě. Tento program je již několik tisíciletí předáván z generace na generaci, ale touto cestou již nelze kráčet dál. Ženská DNA – ŽENSKÁ SÍLA je již unavená, vyčerpaná. Životní energií je láska a je to ten nejvzácnější dar, avšak mnohým ženám tento dar chybí, některé ho už ani nemají. Věřím, že jej na této cestě dávání sobě samé opět najdeš.

Jak deník vznikl

CÍL CESTY – STAŇ SE PRIORITOU PRO SEBE SAMU, NAPLŇ LÁSKOU NEJPRVE SEBE A PAK OSTATNÍ

Deník vznikl zcela spontánně při návštěvě jedné úžasné ženy, která toho v životě hodně dokázala a zvládla tu nejtěžší životní zkoušku, přežila své dítě a jde životem dál se vztyčenou hlavou. Přesto tato žena žije s pocitem, že je zcela k ničemu, že nic neumí, nic nedokázala, nikdo ji nechce.., jak to zná většina z nás. Při odchodu jí říkám, „koupím ti motivační deník, kde se naučíš ocenit sebe samu, při kterém si uvědomíš jak dokonalá a jedinečná jsi a co vše jsi dokázala„. Vždy se snažím dodržet slovo a tak jsem začala hledat, kde jí takový deník koupím, ale po nějaké době jsem to vzdala, nic jsem nenašla, možná existuje, ale mě do cesty nepřišel a jelikož je vše přesně tak jak být má, přišla inspirace a na svět se začala rodit CESTA K PRAMENŮM NEKONEČNÉ LÁSKY.

Uvědomila jsem si, že stejně jako ta žena Pavla, tak většina žen se neumí docenit. Vůbec si neuvědomujeme, jak úžasné jsme, vše bereme jako samozřejmost, naopak se podceňujeme, zanedbáváme a hlavně konáme s cílem uspokojit druhé, posloužit, zabezpečit, ochránit a všechnu lásku, čas a energii dáváme ven ze sebe a pro náš život, nám zbývá velmi málo a nebo vůbec nic. Vím o čem mluvím, je to i můj příběh a vím, že je to příběh většiny žen.
Mým přáním je, abyste s deníkem usínali i se probouzeli, ne kvůli mně, ne kvůli deníku, ale kvůli sobě.., abyste získali závislost na sobě samé, byť by to dokázala jedna jediná žena, stálo to za to.

A proč právě CESTA K PRAMENŮM NEKONEČNÉ LÁSKY

Prameny lásky jsou ve Tvém nitru a jediný, kdo je může najít, očistit a nechat naplno proudit jsi jen Ty sama. Až prameny najdeš, očistíš a necháš je s lehkostí plynout, spojíš se tak s láskou celého, nekonečného vesmíru. Jsme součástí všeho a všech, nelze se oddělovat a záleží na každém z nás, jaký bude svět. Jakou péči a lásku věnuješ sobě, tak laskavý a milující bude svět Člověk naplněný sebeláskou, člověk věrný sám sobě, člověk svobodné mysli ten neubližuje, netýrá, nebojuje, nezotročuje, neplení. Člověk naplněný láskou soucítí, miluje, žije.

VÝKLADY KARET - viz MENU OBCHOD

Hana Kadlubová

Má cesta k pramenům nekonečné lásky

Narodila jsem se 26. prosince, kdy se připomíná svátek sv. Štěpána neohroženého prvomučedníka, který veřejně hovořil o vzkříšení Ježíše Krista a byl za to ukamenován.

Má duše si vybrala rozmanitý život, chtěla a stále chce zakoušet změny, miluje výzvy, je tvrdohlavá, hravá, zvídává, hloubavá, ale i ztřeštěná a milující.

Zakusila život kluka v holčičím těle, šikanu, prohry, krachy a to jak finanční, tak i vztahové, byla součástí mnoha úmrtí těch nejbližších, ale přesto nepřestala milovat život, naopak, čím více poznání má duše zakusila, miluje ho víc a víc, se vším co k němu patří.

Zakusila i chuť štěstí, vítězství, uznání, opojení, ocenění, rebelství, prostě vše co k životu patří.

 

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Blog

Kontaktní formulář